Bulgarian Plan 9 resources -- Български План 9 ресурси


This page is UTF-8 encoded

This is a rather free-form bulgarian translation of "Plan 9 from Bell Labs". Courtesy of L. Ionkov.

Това е сравнително свободен превод на документа "Plan 9 from Bell Labs". Оригиналния превод е на Лъчезар Йонков, формат и допълнителна обработка на Андрей Мирчовски. За допълнителна документация относно План 9 вижте оригиналната страницa на bell-labs (ако желаете да направите превод на някой от документите там пишете ми -- ще сложа вашия превод тук).

Тези от вас които нямат проблеми с руския език (май английския вече замести руския като модерен втори език) можете да погледнете руския превод на същите документи на страницата на Андрей Кухар тук.


План 9 от Bell-LabsI. Основни идеи

II. Namespace и Файлов Сървър

Системните извиквания за работа с файловата структура са mount bind and unmount.

Системното извикване mount добавя (монтира) дърво сервирано от файлов сървър в текущия namespace. Като връзка към файловия сървър, ядрото получава файлов дескриптор. Комуникацията м/у ядрото и сървър-а се извършва чрез писане и четене в този дескриптор. Протокола на съобщенията се нарича 9P и позволява обхождане на дървото, четене/запис на съдържанието на файловете и т.н.

Системното извикване bind позволява монтирането на част от вече съществуващия namespace на друго място.

Plan9 позволява при монтиране, предишното съдържание на директорията да продължи да е достъпно. При извикване на mount или bind, може да се укаже дали новото дърво да се "залепи" най-отпред, най-отзад, или напълно да замени съдържанието на директорията в която се монтира. При обхождане на директориите, всички монтирани в нея дървета се обхождат в съответния ред.

III. Работа в мрежа

Архитектурата на Plan9 показва предимствата си много добре при работа в мрежа. Простотата на връзката м/у ядро и файлов сървър прави много лесно отдалеченото използване на файлови сървъри. Използвайки командите import и cpu потребителя може да забрави къде се записват файловете му и на коя машина се изпълняват процесите му.

Командата import позволява на потребителя да монтира в текущия namespace част от namespace-a на отдалечена машина. Обикновено потребителя работи на бездисков компютър, използвайки файловата система предоствена от файлов сървър.

Командата cpu е по-интересна. Да предположим че потребителя има изградена някаква файлова структура на локалния си компютър (монтирайки различни локални и отдалечени файлови сървъри). В един момент потребителя решава че локалния му компютър е много бавен за програмата която иска да ползва. Пише

cpu veryfastserver
и се озовава на ужасно бързия сървър veryfastserver, запазвайки напълно файловата йерархия която е виждал на терминала. За него единственото което се е променило е скоростта на изпълнение на програмата. Да предположим че програмата е написана така, че докато изпълнява много бавната си задача, се опитва да забавлява потребителя свирейки нещо на звуковата карта. Тъй като файловата йерархия е същата като на локалния компютър, устройството /dev/audio сочи към звуковата карта на локалния компютър, а не към тази на сървъра. И потребителя ще чуе мелодията в неговите слушалки, вместо да стряска другите потребители седящи близо до сървър-а :). Или пък ако потребителя си е конфигурирал мрежата по специален начин, напр. да рутира през друг рутер, програмата ще използва неговата конфигурация на локалната машина, въпреки че се изпълнява на сървър-а на които има друга конфигурация на мрежата.

IV. Примери за файлови сървъри

Всичко в Plan9 се вижда като сбор от файлове -- ethernet карта, IP протокол, процес и т.н. Тъй като не всички компютри в мрежата са с еднакви процесори, създателите на ОС-а са решили (и спазват до голяма степен) да ползват текстови команди за управление на системните обекти. Така ако трябва да се изпрати параметър 20, той се записва като низ "20" вместо като поредица от байтове с някакъв вид endianness. На пръв поглед това решение не е удачно, но то има някои предимства които не се забелязват веднага.

Ще се опитам да покажа как са представени някои системни обекти и какви са предимствата от такова представяне:

V. Някои произволни факти (не всички положителни)

  • В Plan9 няма суперпотребител (root).
  • Няма symbolic links -- bind върши работата по-добре.
  • Няма динамични библиотеки
  • Файловия сървър обикновено е определен компютър, които не върши нищо друго освен да сервира файлове. На него не могат да се пускат никакви процеси, ядрото му е специално и т.н. Върши само едно нещо, но го върши добре ;). Интересно е, че всяка вечер файловия сървър прави нещо като backup на файловата система. Всички файлове от 5 септември 1999 могат да се прочетат от директорията /n/dump/1999/0905. Това е нещо като poor man's versioning system, който в действителност върши доста добра работа -- обикновено човек помни какво е правил последния ден ...


    Last Modified: May 31 2003
    mirtchovski at gmail